Hur påverkar coronaviruset din vardag?

Eskilstuna stadsmuseum vill bevara dina erfarenheter för framtiden. Hjälp oss med insamlingen!

Vill du bli en del av Eskilstunas nutidshistoria?

Spridningen av coronaviruset har skapat en unik situation i Eskilstuna, Sverige och världen. Vi vill gärna att du delar med dig av dina tankar och funderingar kring detta. Stadsmuseet samlar in intryck och berättelser från samhällsaktuella händelser och företeelser. Det vi dokumenterar idag blir historia imorgon. Dina svar blir en viktig del av hur vi kommer att minnas den här tiden. Det går bra att lämna korta svar, men vi vill ännu hellre att du berättar utförligt om dina tankar och känslor.

Vad vill vi veta?

Nedan finns tre frågor. Ta gärna med frågorna som rubriker i ditt mail och svara på varje fråga under respektive rubrik.

  1. Hur har de här åren med coronaviruset påverkat ditt vardagsliv?
  2. Kan du berätta vad du tänker och känner om hur situationen är nu och hur du tror att det kommer att bli?
  3. Finns någon coronarelaterad ändring som du har gjort i ditt liv som du skulle vilja behålla även nu när restriktionerna släppts? Exempel kan vara att jobba hemifrån, handla på nätet eller att slippa kramas.

Vart skickar jag mina svar?

Maila dina svar till antikvarie Elin Eriksson via e-postadressen elin.eriksson7@eskilstuna.se

För att kunna göra denna samtidsdokumentation samlar vi in uppgifter om dig. Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Omfattningen av insamlingen beror helt på vad du väljer att skicka in. Ändamålet är att samla in material av kulturhistoriskt värde, förmedla detta material till allmänheten genom exempelvis utställningar, publicering på internet och sociala medier; att förmedla material av kulturhistoriskt värde till framtida forskning; samt att bevara och arkivera material av kulturhistoriskt värde för kommande generationer. Bevaringen för eftervärlden innebär att uppgifterna sparas för alltid.

Behandlingen sker med stöd av den lagliga grunden allmänt intresse. Känsliga uppgifter angående dig, till exempel hälsotillstånd som framgår av det du registrerat, behandlas bara i situationer där du tydligt offentliggjort dessa uppgifter, när det finns ett viktigt allmänt intresse med att bevara uppgifterna eller när det är nödvändigt för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål. När du lämnar sådana uppgifter till detta ändamål ses det som att du offentliggör dem. Behandlingen sker med stöd av dataskyddsförordningen (Artikel 9, punkt 2 j)

Du kan läsa mer om hur Eskilstuna kommun behandlar personuppgifter på www.eskilstuna.se/gdpr